Guru dan Tenaga Kependidikan

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH TSANAWIYAH TARBIYATUL ATHFAL NAMBUHAN KEC. PURWODADI KAB. GROBOGAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021 Kepala Madrasah                    : Samsudin, S.Ag., S.Pd Komite Madrasah                   : Habiburrohman Ka. Tata Usaha                       : Hidayatul Mucharromah, S.Pd.I Guru BK                                  : Siti Khoirotun Nisa Wakamad Kurikulum